Մեր տեսլականը
Ձեռնարկատիրական հնարավորություններ` բոլորին:
Մեր առաքելությունը
Տեղեկացնել, ոգևորել և հզորացնել Հայաստանի ՓՄՁ-ներին,  որպեսզի նրանք ստեղծեն ինքնուրույն ձեռնարկություններ,  որոնք կնպաստեն ոչ միայն անհատական տնտեսական կայունությանը, այլև ամբողջ երկրի տնտեսությանն ընդհանրապես:
Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հոգաբարձուների խորհրդի լիազորությունները.

  1. հաստատում է հիմնադրամի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը,
  2. փոփոխություններ ու լրացումներ է կատարում հիմնադրամի կանոնադրության մեջ, ընդունում է նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն հաստատելու մասին որոշումներ,
  3. հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ ընդունում է որոշումներ հիմնադրամի կողմից իրականացվող խոշոր գործարքների մասին,
  4. հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է հիմնադրամի աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, վարչա-կազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, տարեկան ծախսերի նախահաշիվը,
  5. հիմնադրամի նախագահի ներկայացմամբ նշանակում և ազատում է հիմնադրամի գործադիր տնօրենին,
  6. դադարեցնում է խորհրդի անդամների լիազորությունները և առաջադրում նոր թեկնածություններ,
  7. իրականացնում է վերահսկողություն հիմնադրամի գործադիր տնօրենի կողմից հիմնադրամի միջոցների օգտագործման նկատմամբ,
  8. հաստատում է հիմնադրամի տարեկան հաշվետվությունները,
  9. ստեղծում, վերակազմավորում ու լուծարում է հիմնադրամի մասնաճյուղերը,ներկայացուցչությունները և հիմնարկները, ինչպես նաև հաստատում է դրանց կանոնադրությունները,
  10. վերահսկում է իր ընդունած որոշումների կատարումը:

Հոգաբարձուների խորհուրդը

Սուրեն Կարայան

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ


Տիգրան Խաչատրյան

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ


Արմեն Հայրապետյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ


Ռոբերտ Մակարյան

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ


Հերմինե Նաղդալյան

ՀՀ ձեռնարկատերերի միության նախագահ, ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ


Արկադի Խաչատրյան

ՀՀ նախագահի աշխատակազմի փորձագիտական-վերլուծական վարչության պետ


Մարտին Սարգսյան

ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր


Սեյրան Ավագյան

""Հայկական գործարարություն" փոքր և միջին գործարարության միության" նախագահ


Դիանա Գազիյան 

Հայաստանում Ամերիկայի Առևտրի Պալատի գործադիր տնօրեն


Հայկազ Բախշեցյան

Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուների) միության փոխնախագահ, "Մետեք" ՓԲԸ նախագահ


Սեյրան Սարգսյան

Հայաստանի բանկերի միության գործադիր տնօրեն


Ցոլվարդ Գևորգյան 

"Հայաստանի վաճառականներ" ՀԿ նախագահ


Կարեն Վարդանյան

Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն