Մեր տեսլականը
Ձեռնարկատիրական հնարավորություններ` բոլորին:
Մեր առաքելությունը
Տեղեկացնել, ոգևորել և հզորացնել Հայաստանի ՓՄՁ-ներին,  որպեսզի նրանք ստեղծեն ինքնուրույն ձեռնարկություններ,  որոնք կնպաստեն ոչ միայն անհատական տնտեսական կայունությանը, այլև ամբողջ երկրի տնտեսությանն ընդհանրապես: 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ <<ՄԵԿ ԳՅՈՒՂ, ՄԵԿ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ>> ՄԵԹՈԴՆԵՐ (JICA-ՓՄՁ ԶԱԿ ՀԱՄԱՏԵՂ ԾՐԱԳԻՐ)

USAID/ PRP ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ