հայ

Եղեք տեղեկացված

Հնարավորությունների հարթակ

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 ԵՆԽ Pilot-Pathfinder Աջակցություն նոր տեխնոլոգիաներին
FET Proactive (ապագա և զարգացող տեխնոլոգիաներ) - Զարգացող պարադիգմներ և համայնքներ
Հետազոտական և նորարարական գործունեություն իրականացնող ընկերություններ
Տրամադրում է դրամաշնորհներ բարձր ռիսկային / բարձր ներդրումների վերադարձ ապահովող հետազոտական և նորարարական ծրագրերի համար:
Վերջնաժամկետը
ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 ԵՆԽ Pilot-Pathfinder Աջակցություն նոր տեխնոլոգիաներին
FET Proactive (ապագա և զարգացող տեխնոլոգիաներ) - Բնապահպանական հետախուզություն
Ընկերություններ, որոնք իրականացնում են բնապահպանական ոլորտի նորարարական հետազոտություններ:
Դրամաշնորհների տրամադրում բնապահպանական նորարարական նախագծերին:
Վերջնաժամկետը
ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 ԵՆԽ Pilot-Accelerator
ՓՄՁ գործիք
Նորարարական ՓՄՁ-ներ
Տրամադրում է դրամաշնորհներ կամ խարը ֆինանսավորում բարձր ռիսկային, բարձր ներուժ ունեցող փոքր և միջին ձեռնարկություններին`զարգացնելու և շուկա բերելու նոր ապրանքներ, ծառայություններ և բիզնես մոդելներ:
Վերջնաժամկետը
ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 ԵՆԽ Pilot-Accelerator
Fast Track to Innovation (FTI)
Նորարարական ստարտափներ, ՓՄՁ-ներ, հետազոտողներ
Դրամաշնորհներ է տրամադրում հիմնարար նոր տեխնոլոգիաների, հայեցակարգերի, գործընթացների և բիզնեսի մոդելների համար, որոնք անհրաժեշտ են զարգացման վերջին փուլում գտնվող ծրագրերին՝ նոր շուկա ձևավորելու համար:
Վերջնաժամկետը
ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 ԵՆԽ Pilot-Accelerator
Fast Track to Innovation (FTI)
Նորարարական ստարտափներ, ՓՄՁ-ներ, հետազոտողներ
Դրամաշնորհներ է տրամադրում հիմնարար նոր տեխնոլոգիաների, հայեցակարգերի, գործընթացների և բիզնեսի մոդելների համար, որոնք անհրաժեշտ են զարգացման վերջին փուլում գտնվող ծրագրերին՝ նոր շուկա ձևավորելու համար:
Վերջնաժամկետը
Գերմանիայի Բնության Պահպանության Միություն
Գյուղական տուրիզմի զարգացման ծրագիր 2020
Գյուղական տուրիզմում ներգրավված ձեռներեցներ կամ անհատներ
Տրամադրում է գյուղական տուրիզմի զարգացմանն ուղղված դրամաշնորհներ:
Վերջնաժամկետը
ՀՀ կառավարություն
ՏՏ ոլորտին օժանդակող 17-րդ միջոցառումից
ՏՏ ոլորտի տնտեսվարողներ
Դրամաշնորհի տրամադրում:
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ
Աջակցություն ՏՏ ոլորտի սկսնակ և գործող ընկերություններին
Տեխնոլոգիական, նորարարական ընկերություններին
Մատուցում է բիզնեսի զարգացման և խորհրդատվական ծառայություններ
Բրիտանական խորհուրդ Հայաստանում
Առցանց դասընթաց մշակույթի կառավարիչների համար
Մշակույթի ոլորտի գործարարներ
Իրականացնում է փորձի փոխանակում, մշակութային նախագծերի մշակում:
Իզմիրլյան հիմնադրամ
Իմփակտ հաբ Երևան
Բոլոր հետաքրքրված անձիք
Տրամադրում է կրթաթոշակներ՝ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված նորարարական ծրագրերի մշակման ու իրականացման համար:
1 2 ... 10
Սույն Հնարարավորությունների հարթակը մշակվել է Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ: Սույն բովանդակության բացառիկ պատասխանատվությունը կրում է Isc.am-ը և այն ոչ մի կերպ չի կարող արտահայտել Եվրոպական Միության տեսակետները: