հայ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ARMEPS ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՑ, ԲԱՑ (ՀՐԱՏԱՊ) ԵՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Կցված փաստաթղթեր 1