հայ
International business events - exhibitions, conferences, B2Bs, business missions and such other events enable businessmen to meet potential partners and obtain the information needed to enter the international market.

Մասնակցություն միջազգային գործարար միջոցառումներին

Միջազգային գործարար միջոցառումները՝ ցուցահանդեսները, համաժողովները, համագործակցության հաստատման միջոցառումները, գործարար այցերը և այլ նմանատիպ միջոցառումները հնարավորություն են ընձեռում գործարարներին՝ հանդիպելու հավանական գործընկերների հետ և ստանալու անհրաժեշտ տեղեկություններ միջազգային շուկա մուտք գործելու համար:

Միջազգային խոշոր միջոցառումների մասին ինֆորմացիա կարող եք ստանալ «Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց Հայաստան» ծրագրի կայքի միջազգային միջոցառումներ բաժնում․ http://eenarmenia.am/am/multicontent/international_events/ , նաև հետևելով «Միջազգային գործարար միջոցառումների եռամսյակային տեղեկաթերթին» և «Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց Հայաստան» ամսական տեղեկաթերթերին․ http://eenarmenia.am/am/content/infosheets/, որոնցում ներկայացված է միջազգային և Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի կողմից կազմակերպվող մի շարք գործարար միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվություն։


Օգտակար հղումներ

Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի որոշ միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը հասանելի է հետևեյալ հղմամբ․

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year

Գերմանական և մի շարք այլ միջազգային միջոցառումների, դրանց վիճակագրության, մասնակիցների և այցելուների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն է տրամադրում Գերմանական առևտրային տոնավաճառների ասոցիացիայի կայքի հետևյալ էջը՝ 

https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions

Կատարելագործված որոնման համակարգի շնորհիվ՝ գործարարները կարող են գտնել իրենց բիզնեսին համապատասխան միջոցառում՝ նշելով նախընտրելի երկրները, ժամանակահատվածը , ոլորտը։