Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն

Իմաստ չունի վարձել խելացի մարդկանց, ապա ասել, թե նրանք ինչ անեն։ Մենք վարձում ենք բանիմաց մարդկանց, որպեսզի նրանք ասեն, թե մենք ինչ անենք։

Սթիվ Ջոբս

Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն

Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ծրագրերի նպատակն է սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ների համար գործարար տեղեկատվության և խորհրդատվության հասանելիության և մատչելիության ապահովումը:

Սկսնակ և գործող գործարարները կենտրոնի մասնագետներից ստանում են անհատական և/կամ խմբային խորհրդատվություն հետևյալ ուղղություններով՝  

  • կազմակերպությունների գրանցում, վերակազմավորում և լուծարում,
  • իրավաօրենսդրական դաշտում կատարվող փոփոխությունների ներկայացում և պարզաբանում,
  • հարկային և մաքսային խորհրդատվություն,
  • կենսաթոշակային բազմաստիճան համակարգի ներկայացում,
  • մտավոր սեփականության պաշտպանություն,
  • լիցենզավորում,
  • ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում,
  • ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող այլ տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն:

Բացի այդ գործարարները Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի կենտրոնական և մարզային մասնաճյուղերի գրասենյակներից կարող են անվճար ձեռք բերել Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի հրատարակած մասնագիտական գրականություն, գործարար ուղեցույցներ և տեղեկագրեր:

Խոսուն թվեր

Ծրագրի շրջանակներում առ այսօր անհատական և խմբային հանդիպումների միջոցով աջակցություն է ստացել ավելի քան 30.000 սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտ: ՀՀ հարկային օրենսդրության մեջ կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ ՓՄՁ սուբյեկտներին իրազեկման նպատակով ՀՀ բոլոր մարզերում յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում են սեմինար-խորհրդատվություններ, որոնց մասնակցում են ավելի քան 1000 ՓՄՁ սուբյեկտի ներկայացուցիչներ: 

Օգտակար հղումներ

 

Պետական կառույցներ

ՀՀ Նախագահ
www.president.am

ՀՀ Ազգային ժողով
www.parliament.am

ՀՀ Կառավարություն
www.gov.am

ՀՀ տնտեսական զարգացման և նեդրումների նախարարություն 
www.mineconomy.am

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
www.minfin.am

ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mss.am

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.am

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
www.region.am

ՀՀ հարկային ծառայություն 
www.taxservice.am

ՀՀ մաքսային ծառայություն

www.customs.am

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
www.cadastre.am

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.armstat.am

Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատ
www.armcci.am

ՀՀ Ստանդարտների ազգային ինսիտուտ
www.sarm.am

Զարգացման Հայկական Գործակալություն ՓԲԸ
www.ada.am www.businessarmenia.com

 

Միջազգային Կառույցներ

Միավորված Ազգերի Զարգացման Ծրագիր /UNDP
www.undp.am

Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալություն /JICA

www.jica.go.jp

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն

www.giz.de

Միավորված Թագավորության միջազգային զարգացման վարչություն /DFID
www.dfid.gov.uk

ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ /OSCE office in Yerevan 
www.osce.org/yerevan

ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության / UNIDO
www.unido.org

ՎԶԵԲ Գործարարության աջակցության գրասենյակ Հայաստանում / BSO
www.bso.am

"Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն" հիմնադրամ / CARD
www.card.am

"Մրցունակ հայկական մասնավոր հատված" Ծրագիր / CAPS
www.caps.am

Ֆինանսական կառույցներ

Ֆինանսական կառույցների տվյալների բազաներ

www.banker.am

www.banks.am

Հայաստանի կենտրոնական բանկ
www.cba.am

ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
www.acba.am

Անելիք Բանկ
www.anelik.am

Արդշինինվեստբանկ
www.ashib.am

Յունիբանկ
www.unibank.am

Ինեկոբանկ
www.inecobank.am

Առէկսիմբանկ
www.areximbank.am

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ
www.vtb.am

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ
www.armswissbank.am

Հղումներ գործարարների համար

Հարկային տեղեկագիր

www.taxinfo.am

"Հայկական գործարարություն" փոքր և միջին գործարարության միություն
www.businessport.am

Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամ
www.fsmb.am

Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միություն 
www.umba.am

Հայաստանի վաճառականներ 
www.merchants.am

Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ (ՀԻՏՀ)
www.laws.am

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն
www.uite.org

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա (ՀՀԱԱ)
www.aaaa.am

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա,

ՀՀ կին ձեռներեցների ցանց

www.businesswoman.am