ՄԵՐ ՏԵՍԱԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

Տեսլականը

Լինել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կայուն զարգացման ուղենիշը Հայաստանում՝ տրամադրելով համալիր և նպատակային աջակցություն։

Արժեքները

Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի հիմնական արժեքներն են՝
  • թափանցիկությունը,
  • հասանելիությունը,
  • պրոֆեսիոնալիզմը,
  • նախաձեռնողականությունը,
  • թիմային աշխատանքը: