Հայտարարություն նախաորակավորման ընթացակարգի մասին:
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամը` ՀՀ Լոռու մարզում հիմնադրվող ճամփեզրյա կայանի կառավարման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվելիք երկու փուլով մրցույթի հնարավոր մասնակիցների որոշման նպատակով հայտարարում է ...
Հայտարարություն նախաորակավորման ընթացակարգի մասին:

Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամը` ՀՀ Լոռու մարզում հիմնադրվող ճամփեզրյա կայանի կառավարման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվելիք երկու փուլով մրցույթի հնարավոր մասնակիցների որոշման նպատակով հայտարարում է նախաորակավորման ընթացակարգ:

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Լոռու մարում հիմնադրավող ճամփեզրյա կայանի կառավարման ծառայությունների ձեռքբերումը:

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՓՄՁ-ԵՓ-ՃԵԿ-01/19