ՓՄՁ ԶԱԿ նորություններ, մարտ 2016թ.
Արմավիրի մարզի մի քանի գործարարի հաջողության պատմությունները, մարզային մասնաճյուղի գործունեության մանրամասները, կատարած աշխատանքը, ակնկալվող միջոցառումները: Նոր կոմբայն` Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ ...
ՓՄՁ ԶԱԿ նորություններ, մարտ 2016թ.

Արմավիրի մարզի մի քանի գործարարի հաջողության պատմությունները, մարզային մասնաճյուղի գործունեության մանրամասները, կատարած աշխատանքը, ակնկալվող միջոցառումները: Նոր կոմբայն` Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքին: