ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, հուլիս 2016/ Գեղարքունիքի մարզ
Գեղարքունիքի մարզի գոծարարների մի քանի հաջողված պատմություն: Լավագույն կին գործարար 2016թ. մրցանակաբաշխության ...
ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, հուլիս 2016/ Գեղարքունիքի մարզ

Գեղարքունիքի մարզի գոծարարների մի քանի հաջողված պատմություն: Լավագույն կին գործարար 2016թ. մրցանակաբաշխության լուսաբանումը: