ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, նոյեմբեր 2016/ Վայոց Ձոր
Հաջողության պատմություններ Վայոց Ձորի մարզից, մասնաճյուղի կատարած աշխատանքը, միջոցառումներ և այլ տեղեկություններ` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի լուրերի` 2016թ նոյեմբերի թողարկման ...
ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, նոյեմբեր 2016/ Վայոց Ձոր

Հաջողության պատմություններ Վայոց Ձորի մարզից, մասնաճյուղի կատարած աշխատանքը, միջոցառումներ և այլ տեղեկություններ` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի լուրերի` 2016թ նոյեմբերի թողարկման ընթացքում: