ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր դեկտեմբեր 2016թ.
Հաջողության պատմություններ Կոտայքի մարզից, իրադարձություններ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱկ-ի գործադիր տնօրենի Ամանորի ...
ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր դեկտեմբեր 2016թ.

Հաջողության պատմություններ Կոտայքի մարզից, իրադարձություններ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱկ-ի գործադիր տնօրենի Ամանորի մաղթանքը: