ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, նոյեմբեր, 2017 թ./ Վայոց Ձոր
Հետաքրքիր և յուրօրինակ հաջողության պատմություններ Վայոց Ձորի մարզից: Կարևոր իրացարդությունների ամփոփում՝ Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի լուրերի՝ 2017թ. նոյեմբերի թողարկման ...
ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, նոյեմբեր, 2017 թ./ Վայոց Ձոր

Հետաքրքիր և յուրօրինակ հաջողության պատմություններ Վայոց Ձորի մարզից: Կարևոր իրացարդությունների ամփոփում՝ Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի լուրերի՝ 2017թ. նոյեմբերի թողարկման ընթացքում: