ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, դեկտեմբեր 2017 թ./Շիրակ
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցությունը ստացած Շիրակի մարզի մի քանի գործարարի հաջողության պատմություններ, միջոցառումների ...
ՓՄՁ ԶԱԿ լուրեր, դեկտեմբեր 2017 թ./Շիրակ

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցությունը ստացած Շիրակի մարզի մի քանի գործարարի հաջողության պատմություններ, միջոցառումների ամփոփում: