ՓՄՁ Լրատու, հոկտեմբեր/SME DNC News-October2015
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Շիրակի մարզային մասնաճյուղի գործունեության ամփոփումը,Հաջողության համով-հոտով պատմություններ Գյումրիից,միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, որոնց մասնակցել են սիրիահայ գործարարները, 2015թ. 9 ամիսների ...
ՓՄՁ Լրատու, հոկտեմբեր/SME DNC News-October2015

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Շիրակի մարզային մասնաճյուղի գործունեության ամփոփումը,Հաջողության համով-հոտով պատմություններ Գյումրիից,միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, որոնց մասնակցել են սիրիահայ գործարարները, 2015թ. 9 ամիսների ամփոփում։