Գյումրեցի վարպետ Լեռնիկը
Վարպետ Լեռնիկը հարազատ Գյուրմրիում իր փոքրիկ անկյունն է ստեղծել: Ամենաիրական ու անիրական թվացող իրերն այստեղ շունչ ու կենդանություն են ստանում նրա ձեռքի վարպեության շնորհիվ: Տարիներ առաջ սկսեց գործը, իսկ ...
Գյումրեցի վարպետ Լեռնիկը

Վարպետ Լեռնիկը հարազատ Գյուրմրիում իր փոքրիկ անկյունն է ստեղծել: Ամենաիրական ու անիրական թվացող իրերն այստեղ շունչ ու կենդանություն են ստանում նրա ձեռքի վարպեության շնորհիվ: Տարիներ առաջ սկսեց գործը, իսկ սկիզբը Հայաստանի ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի Շիրակի մասնաճյուղ դիմելն էր: Միասին սկսեցին գործը, վարպետ Լեռնիկը ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի հետ միասին էլ պլանավորում է հետագա անելիքները: