հայ

2015թ.-ին մասնակցել է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն» ծրագրին և ստացել է 5.000.000 ՀՀ դրամ ֆինանսական աջակցություն՝ ինչն ուղղվել է սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցի և հումքի ձեռք բերմանը: Ընկերությունն արտադրում է մոտ 100 տեսակի ջրային և լատեքսային հիմքերով ներկեր: Ընդլայնելով գործունեությունն՝ այսօր արտադրում են նաև արտաքին հարդարման ներկեր և էմուլսիա: Սկսելով գործունեությունը երկուսով՝ ներկայումս ընկերությունն ունի թվով 8 աշխատակից: