հայ

Սառնարանային տնտեսություն

Սույն մոդելը նպատակ ունի ծառայելու որպես գործնական ուղեցույց գյուղական համայնքներում սառնարանային տնտեսություն հիմնել ցանկացող ձեռներեցների համար: Այն հնարավորություն կտա սկսնակ գործարարին պատկերացում կազմել սառնարանային տնտեսություն իրականացնելու հիմնական քայլերի, հիմնադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների կարիքի, շուկա մուտքի, դիրքավորման և գնային քաղաքականության վերաբերյալ։