հայ

ՀՅՈՒՐԱՏԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Սույն մոդելը նպատակ ունի ծառայելու որպես գործնական ուղեցույց գյուղական համայնքներում հյուրատնային գործունեություն հիմնել ցանկացող ձեռներեցների համար: Այն հնարավորություն կտա սկսնակ գործարարին պատկերացում կազմել հյուրատնային գործունեություն իրականացնելու հիմնական քայլերի, հիմնադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների կարիքի, շուկա մուտքի, դիրքավորման և գնային քաղաքականության վերաբերյալ։