հայ
Կայքի օգտագործման ուղեցույցի տեսանյութը պատրաստվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ: Սույն տեսանյութի բովանդակության բացառիկ պատասխանատվությունը կրում է ՓՄՁ ԶԱԿ-ը և ոչ մի կերպ չի կարող արտահայտել Եվրոպական միության տեսակետները:

Ինչպե՞ս արտահանել: ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ինչպե՞ս կազմել գրագետ բիզնես պլան: ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ինչպե՞ս ստանալ ֆինանսական աջակցություն: ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ