հայ

Ուսուցման Կենտրոն

Այս բաժնում սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտները կարող են գտնել ձեռնարկատիրությանն առնչվող ուսուցողական և պարզաբանող տեսանյութեր, ուսուցողական բիզնես ձեռնարկ-ուղեցույցներ, ինչպես նաև կծանոթանան ձեռնարկատիրությանն առնչվող առավել հաճախ հանդիպող հարցերի պատասխաններին:

  • Ուսուցողական նյութեր
  • Բիզնես Ուղեցույցեր
  • Հ.Տ.Հ.

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ (ԱՁ) գրանցելու համար:

ԱՁ գրանցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են.

  • Դիմում, անձնագիրը կամ նույնականացման քարտ.
  • 3000 ՀՀ դրամ պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ: