հայ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական աջակցության ծրագրերը նպատակաուղղված են սկսնակ գործարարներին և ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման միջոցով գրավադրման խնդրի հաղթահարմանը, ՀՀ մարզերում, հատկապես սահմանամերձ և հեռավոր բնակավայրերում ՓՄՁ սուբյեկտների վարկավորման հնարավորությունների ընդլայնմանն ու բարելավմանը:

  • ՍԿՍՆԱԿՆԵՐ
Ընթերցում` րոպե

Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցություն