հայ
  • en
  • ru

Մի քանի պարզ քայլ

Կառավարի՛ր քո բիզնեսը

3

Բիզնեսի կառավարման համար անհրաժեշտ է նպատակ, պլանավորում, կազմակերպում և վերահսկում: Բայց սա դեռ ամենը չէ. եթե դուք ղեկավարում եք կազմակերպություն, ապա գործ ունեք մարդկանց հետ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակները, աշխարհայացքն ու բնավորության գծերը: Բիզնեսի ղեկավարը պետք է կարողանա արդյունավետ կառավարել մարդկանց, գործարկել մի շարք բիզնես ծրագրեր, պետք է ունենա հաղորդակցվելու և բանակցելու կատարյալ ունակություներ, կարողանա իրականացնել արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարություն` վաճառքի ծավալները խթանելու համար և այլն:

Ընթերցում` 7 րոպե

Կառավարի՛ր որակը

Ընթերցում` 5 րոպե

Կառավարի՛ր մարդկային ռեսուրսները

Ընթերցում` 4 րոպե

Կորպորատիվ կառավարման հիմնահարցերը

Ընթերցում` 3 րոպե

Մասնակցի՛ր պետական գնումների

Ընթերցում` 2 րոպե

ՓՄՁ ոլորտի հիմնական իրավական ակտերը եվ դրանց կարգավորման շրջանակը

Ընթերցում` 10 րոպե

Էլեկտրոնային գնումների ուղեցույց

Ընթերցում` 10 րոպե

Էլեկտրոնային աճուրդի ուղեցույց

Ընթերցում` 15 րոպե

ՀՀ կառ. 526-Ն որոշում

Ընթերցում` 15 րոպե

Գնումների մասին ՀՀ օրենք

Ընթերցում` րոպե

ՎՃԱՐԻ՛Ր ՀԱՐԿԵՐԸ