հայ
  • en
  • ru
Ուսուցողական աջակցության ծրագրի նպատակն է գործարար ուսուցման և վերապատրաստման մատչելիության ապահովումը ՓՄՁ սուբյեկտների համար:

ՓՄՁ սուբյեկտների ձեռնարկատիրական հիմտությունների զարգացման նպատակով կարիքների գնահատման հիման վրա կիրականացվեն թեմատիկ և ոլորտային/տեխնոլոգիական դասընթացներ (թվային մարքեթինգ, բրենդավորում, նորարարությունների կառավարում, մակնշում, հյուրընկալության կառավարում, վաճառքի տեխնիկա և հմտություններ, սննդի անվտանգություն, որակի կառավարում, ֆինանսների կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում և այլն):

Այս ուղղությամբ համագործակցություն կիրականացվեն միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև կրթական ծրագրեր իրականացնող այլ կառույցների հետ: