հայ
  • en
  • ru

Խորհրդատվական և Տեղեկատվական աջակցություն

Սկսնակ գործարարներին և ՓՄՁ սուբյեկտներին տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն կտրամադրվի հետևյալ գործիքակազմի միջոցով.

  • Բիզնեսի մեկնարկի իրավական խորհրդատվություն (գրանցում, հարկման դաշտի ընտրություն, մաքսազերծում, թույլտվություններ և այլն) անհատական հանդիպումների, հեռախոսազանգերի, առցանց հարցումների միջոցով:
  • Աջակցություն սկսնակ գործարարներին պետական մարմիններ էլեկտրոնային հաշվետվությունների, հայտարարագրերի և այլ հաշվարկային փաստաթղթերի ներկայացման հարցերում։
  • Ձեռնարկատիրությանն առնչվող օրենսդրության փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկման միջոցառումների իրականացում խմբային հանդիպումների միջոցով:
  • Ձեռնարկատիրությանն առնչվող օրենսդրությունը պարզաբանող և իրազեկող տեղեկատվական նյութերիպատրաստում և տարածում:
  • Բիզնեսի պլանավորման և Գործարար ծրագրերի մշակման խորհրդատվություն: