հայ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Գործարար խորհրդատվութունը, ուսուցողական և վերապատրաստման դասընթացները նպաստում են սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտների ձեռնարկատիրությանն առնչվող գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը, գործարար հմտությունների զարգացմանը, ինչը հանգեցնում է ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեության արդյունավետության և մրցունակության բաձրացմանը:


  • ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
  • ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ընթերցում` 2 րոպե

Սկսնակ գործարարների ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացում

Ընթերցում` 2 րոպե

ՓՄՁ սուբյեկտների ուսուցում և վերապատրաստում

Ընթերցում` 1 րոպե

Խորհրդատվության և տեղեկատվության տրամադրում