հայ

Միջազգային ծրագրեր

Մեր միջազգային ծրագրեը միտված են տարբեր ուղղություններով աջակցել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը Հայաստանում:

  • ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
Ընթերցում` 2 րոպե

Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը

Ընթերցում` 3 րոպե

Գործընկերություն` հանուն գյուղական համայնքների բարգավաճման

Ընթերցում` 15 րոպե

Արտահանողի զարգացման դրամաշնորհներ