հայ

Մի քանի պարզ քայլ

Սկսի՛ր քո բիզնեսը

2

Բիզնես գաղափարը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է գրանցել այն ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստորում: Թե ի՞նչպես գրանցել բիզնեսը, կազմակերպությունների ինչպիսի՞ կազմակերպաիրավական տեսակներ կան, ի՞նչ հարկման համակարգեր գոյություն ունեն ՀՀ-ում. այս և նմանատիպ այլ նյութեր կարող եք գտնել այս բաժնում:

Ընթերցում` 5 րոպե

ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Ընթերցում` 3 րոպե

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Ընթերցում` 3 րոպե

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆ

Ընթերցում` 15 րոպե

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՈՒՄ

Ընթերցում` 15 րոպե

ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ